MOM परीक्षेचे शुल्क, प्रमाणपत्र + भेट व पुढील दिशा :-
• परीक्षेसाठी प्रती विद्यार्थी रु. ६०/- एवढे माफक शुल्क आकारण्यात येईल.
• परीक्षेस बसणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांला ERA मधून मिळणारे MKCL चे ई-प्रमाणपत्र ALC तर्फे छापून देण्यात येईल.
• या परीक्षेमुळे विद्यार्थ्यांची शाळेच्या द्वितीय सत्रांत परीक्षेचीही उत्तम तयारी होईल.


MOM पारितोषिके
• जिल्हा विजेत्या विद्यार्थ्यांना खालीलप्रमाणे पारितोषिके देण्यात येतील:


जिल्हा पातळीवरील पारितोषिके
तपशील संख्या
इयत्ता ५ (५वी ते ९वी)
जिल्हे ३६
जिल्हावार व इयत्तावार विजेते
एकूण विजेते आणि पारितोषिके ५४०

• जिल्हा पातळीवरील विजेत्यांना, रु. १०००/- (५वी ते ७ वी करिता) व रु. ११००/- (८ वी करिता) MKCL eSchool या उपक्रमाच्या पुढील शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० प्रवेशासाठी गिफ्ट कूपन्स दिली जातील. जिल्हा पातळीवरील ९ वीतील विजेत्यांना रु. ११००/- चे गिफ्ट कूपन्स KLiC कोर्सच्या प्रवेशासाठी दिली जातील..

• राज्य पातळीवर खालीलप्रमाणे विजेते घोषित केले जातील:


राज्य पातळीवरील पारितोषिके
तपशील संख्या
इयत्ता ५ (५वी ते ९वी)
इयत्तावार विजेते
एकूण विजेते आणि पारितोषिके १५
 • राज्य पातळीवरील विजेत्यांना MKCL eSchool च्या पुढील शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० साठी पूर्ण प्रवेश फी (रु.३८००/- ५वी ते ७ वी करिता व रु. ४३००/- ८ वी करिता) गिफ्ट कूपन्स स्वरुपात दिली जाईल. तसेच ९ वीतील राज्य पातळीवरील विजेत्यांना रु.३८००/- (Non MMRDA Region) किंवा रु. ४३००/- (MMRDA Region) चे गिफ्ट कूपन्स KLiC कोर्सच्या प्रवेशासाठी दिली जातील.
 • राज्यपातळीवर विजेते ठरलेल्या विद्यार्थ्यांची नावे जिल्हा पातळीवर पुन्हा विचारात घेतली जाणार नाहीत. तसेच जिल्हा स्तरीय विजेत्यांची नावे राज्य पातळीवर परत घेतली जाणार नाहीत.
 • पारितोषिकाचे शुल्क सर्व करांसहित आहे.
 • एक विद्यार्थी फक्त एका पारितोषिकासाठी पात्र ठरेल.
 • विजेत्यांना ही कूपन्स त्यांनी स्पर्धेसाठी नोंदविलेल्या मोबाईलवर डिजिटल स्वरुपात पाठविली जातील.
 • ही कूपन्स १ जून २०१९ पर्यंत वैध राहतील.
 • विशेष प्राविण्य मिळविलेल्या विजेत्यांसाठी पारीतोषिकांबरोबरच राज्य पातळीवर उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मार्गदर्शन शिबिरेही आयोजित करण्यात येतील. याविषयीचा तपशील योग्य वेळी जाहीर करण्यात येईल.
 • MOM परीक्षेच्या निकालांची व पारितोषिक विजेत्यांच्या नावांची घोषणा: www.mkcl.org/mom या वेबसाईटवर

  १ एप्रिल २०१९ रोजी जाहीर करण्यात येतील.


  विजेते निवडण्याचे निकष :
 • राज्य व जिल्हा स्तरीय विजेत्यांची निवड त्यांनी मिळवलेले गुण, सोडवलेले प्रश्न, विषयावार सोडवलेले बरोबर प्रश्न, काठीन्यता पातळीनुसार सोडवलेले प्रश्न, उत्तीर्ण होण्यासाठी लागणारे कमीत कमी गुण या सर्व निकषांच्या आधारावर होईल.
 • या सर्व पातळींवर समान गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची निवड लकी ड्रॉ पद्धतीने होईल.